Het Regionaal Mobiliteitsteam

De arbeidsmarkt is sterk in beweging. Er verdwijnen banen, werk verschuift en nieuw werk ontstaat. In deze onzekere tijden is het fijn om extra hulp te krijgen. Voor die mensen staat het Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) AV Werkt door klaar.

AV Werkt door is er voor mensen uit de gemeenten Gorinchem, Molenlanden en Vijfheerenlanden die werkloos zijn of dreigen te worden en biedt begeleiding en advies bij de zoektocht naar een kansrijke baan, helpt waar nodig met bij- of omscholing en wijst de weg bij schulden. Het mobiliteitsteam is er ook voor bedrijven met personeelstekorten en verbindt deze bijvoorbeeld met bedrijven met een overcapaciteit.

Werk(zoek)enden

Ben jij je baan verloren of dreig je deze te verliezen? Heb je extra hulp nodig bij het vinden van (nieuw) werk? Wil je meer weten over om- en bijscholen naar kansrijke beroepen? Of jouw arbeidsmarktpositie verbeteren?

Je kunt bij ons terecht voor:

 • Inzicht in je arbeidsmarktpositie en nieuw loopbaanperspectief
 • Om- en bijscholing naar kansrijke beroepen
 • Begeleiding naar (nieuw) werk
 • Verbinding met regionale werkgevers in kansrijke sectoren
Neem contact op

Werkgevers

Heb je te maken met een tekort aan personeel? Ben je genoodzaakt om afscheid te nemen van medewerkers? Heb je ondersteuning nodig bij het begeleiden van medewerkers van werk naar werk?

Je kunt bij ons terecht voor:

 • Hoe creatief om te gaan met personeelstekort en het vinden en binden van medewerkers
 • Bemiddeling tussen bedrijven met overschot en bedrijven met tekort aan personeel.
 • Advies over om-, bij- en herscholing van medewerkers
 • Arbeidsjuridische zaken zoals collegiale in- en uitleenconstructies
Neem contact op

Zelfstandig ondernemers

Ben jij zelfstandig ondernemer en overweeg je om een overstap te maken naar (tijdelijk) werk in loondienstverband? Wil je ondersteuning bij het maken van deze stap? Of wil je advies over jouw business en toekomstperspectief?

Je kunt bij ons terecht voor:

 • Heroriëntatie op arbeidsmarkt of ondernemerschap
 • Begeleiding naar (tijdelijk) werk in kansrijke sectoren
 • Advies over omscholing of bijscholing
 • Hulp bij financiële vraagstukken/steunmaatregelen
Neem contact op

Deelnemende partners

Samenwerkingspartners