De arbeidsmarkt is sterk in beweging. Er verdwijnen banen, werk verschuift en nieuw werk ontstaat. Soms is het fijn om nét even wat extra hulp te krijgen. Ben jij op zoek naar nieuw, ander of meer werk? Ben je benieuwd naar de mogelijkheden in een compleet ander vakgebied? Of ben je ondernemer en overweeg je om de stap te maken naar een (tijdelijke) baan in loondienst? Dan staan onze adviseurs voor je klaar.

Het Regionaal Mobiliteitsteam

In onze regio werken we samen aan een veerkrachtige arbeidsmarkt waar plaats is voor alle talenten en werk voor iedereen die wil werken. AV Werkt door is er voor mensen uit de gemeenten Gorinchem, Molenlanden en Vijfheerenlanden die werkloos zijn of dreigen te worden en biedt begeleiding en advies in de zoektocht naar werk of scholing.

Werk(zoek)enden

Ben jij je baan verloren of dreig je deze te verliezen? Heb je extra hulp nodig bij het vinden van (nieuw) werk? Wil je meer weten over om- en bijscholen naar kansrijke beroepen? Of jouw arbeidsmarktpositie verbeteren?

Je kunt bij ons terecht voor:

 • Inzicht in je arbeidsmarktpositie en nieuw loopbaanperspectief
 • Om- en bijscholing naar kansrijke beroepen
 • Begeleiding naar (nieuw) werk
 • Verbinding met regionale werkgevers in kansrijke sectoren
Neem contact op

Werkgevers

Heb je te maken met een tekort aan personeel? Ben je genoodzaakt om afscheid te nemen van medewerkers? Heb je ondersteuning nodig bij het begeleiden van medewerkers van werk naar werk?

Je kunt bij ons terecht voor:

 • Hoe creatief om te gaan met personeelstekort en het vinden en binden van medewerkers
 • Bemiddeling tussen bedrijven met overschot en bedrijven met tekort aan personeel.
 • Advies over om-, bij- en herscholing van medewerkers
 • Arbeidsjuridische zaken zoals collegiale in- en uitleenconstructies
Neem contact op

Zelfstandig ondernemers

Ben jij zelfstandig ondernemer en overweeg je om een overstap te maken naar (tijdelijk) werk in loondienstverband? Wil je ondersteuning bij het maken van deze stap? Of wil je advies over jouw business en toekomstperspectief?

Je kunt bij ons terecht voor:

 • Heroriëntatie op arbeidsmarkt of ondernemerschap
 • Begeleiding naar (tijdelijk) werk in kansrijke sectoren
 • Advies over omscholing of bijscholing
 • Hulp bij financiële vraagstukken/steunmaatregelen
Neem contact op

Deelnemende partners

Samenwerkingspartners