AV Werkt door is er voor

werkenden, werkzoekenden, zelfstandig ondernemers en bedrijven uit de arbeidsmarktregio Gorinchem. In ons team werken werkgeversorganisaties, vakbonden, gemeenten en UWV samen, met diverse andere partners uit de regio. Onze adviseurs komen uit verschillende organisaties en hebben ieder hun eigen achtergrond en expertise. Met elkaar houden wij de regionale arbeidsmarkt actief.

Het Regionaal Mobiliteitsteam

Vanaf 1 september kunnen werkgevers, werknemers en (zelfstandig) ondernemers, die hulp nodig hebben omdat zij zijn getroffen door de coronacrisis, terecht op één centrale plek.

AV Werkt door is er voor mensen uit de gemeenten Gorinchem, Molenlanden en Vijfheerenlanden die na 12 maart 2020 werkloos zijn geworden of dreigen te worden en biedt begeleiding en advies bij de zoektocht naar een kansrijke baan, helpt waar nodig met bij- of omscholing. en wijst de weg bij schulden. Het mobiliteitsteam is er ook voor bedrijven met personeelstekorten en verbindt deze bijvoorbeeld met bedrijven met een overcapaciteit.