Gemeente Gorinchem

Mensen maken de stad. Daarom zet gemeente Gorinchem zich in voor een prettig en duurzaam woon-, werk-, leef- en onderwijsklimaat in de stad. Dit vraagt om innovatie en om denken in mogelijkheden. In de arbeidsmarktregio werkt gemeente Gorinchem nauw samen met gemeente Molenlanden, Vijfheerenlanden en met andere partners om inwoners en ondernemers daar waar nodig te ondersteunen. Daarnaast stimuleert de gemeente verbindingen tussen leren, werken en innoveren. En zet zich in voor actieve ontmoeting en samenwerking tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven. Zo start in Gorinchem het Innovatie- en Afstudeercentrum i-Lab. Jongeren, studenten en werkenden uit de hele regio krijgen vernieuwend (beroeps)onderwijs aangeboden en kunnen deelnemen aan innovatieve projecten voor de zorg, bouw, maakindustrie en op het gebied van duurzaamheid. Ook inwoners die al langer aan het werk zijn kunnen terecht bij i-Lab voor om- en bijscholing.

Wij zijn er voor

Werknemers
Werkgevers
Zelfstandig ondernemers